KOMPLEXNÍ SLUŽBY
V OBORU GEODÉZIE
KARTOGRAFIE
A KATASTRU NEMOVITOSTÍ

O NÁS

Dlouholeté zkušenosti
v oboru geodézie a katastru nemovitostí působíme od roku 1994. Máme bohaté zkušenosti z celého spektra realizovaných zakázek, které využíváme pro váš prospěch. 

Profesionalita
Poskytujeme komplexní služby v oboru geodézie. Pro naše zákazníky nabízíme kvalitní, rychlé a cenově výhodné služby. V komunikaci s klienty  klademe důraz na profesionalitu, pečlivost a individuální přístup včetně možnosti sjednávání a předávání zakázek u klienta. 

Široké spektrum služeb pro jednotlivce i firmy
Terénní měřické práce provádíme špičkovými totálními stanicemi Leica, GNSS soupravami Leica a japonskými nivelačními přístroji Sokkia. Výsledky měření jsou zpracovávány důsledně digitální formou na PC CAD pracovních stanicích s využitím software Leica Captivate, Groma, AutoCAD, GeoStore. Výstupy pro klienty tiskneme na plotrech Hewlett-Packard až do šíře 840 mm a téměř neomezené délky, případně je poskytujeme v digitální podobě ve vektorových formátech .dwg, .dxf, .dgn, ve formátu PDF, případně v rastrových  formátech .bmp, .tif, .jpg.

Územní působnost
Máme zkušenosti se zakázkami v celé České republice. Pracoviště v Unhošti se zaměřuje na oblast Čech, zejména na Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, pracoviště v Brně na Moravu a především na Jihomoravský kraj a pracoviště v Kolinci na Plzeňský a Jihočeský kraj.

KATASTR NEMOVITOSTÍ
GEOMETRICKÉ PLÁNY

 • pro změnu hranice pozemku
 • pro rozdělení pozemku
 • pro vyznačení dokončené budovy hlavní na pozemku
 • pro změnu vnějšího obvodu budovy hlavní na pozemku
 • pro vyznačení vodního díla
 • pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Pro geometrické plány vyhotovované na území Prahy zajišťujeme na přání předání dokumentace na Institut plánování a rozvoje Hl. m. Prahy. Dále zajišťujeme akceptační protokoly z předání dat správcům digitálních technických map krajů.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

KONTAKT

VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ
ZÁZNAMY PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

 • pro vyznačení dokončené budovy vedlejší na pozemku
 • pro změnu vnějšího obvodu budovy vedlejší na pozemku

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

 • mapové podklady pro projekty, studie a územní plány
 • tvorba základních map
 • tvorba účelových map
 • 3D digitální modely terénu
 • výpočty kubatur
 • budování a výpočty vytyčovacích sítí
 • vytyčování staveb
 • vytyčování terénních úprav
 • kontrolní měření objektů v průběhu výstavby
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • dokumentace současného stavu budov
 • zaměřování a vyhledávání inženýrských sítí
 • měření posunů, přetvoření a deformací objektů
 • měření jeřábových drah
 • vyhledávání podzemních inženýrských sítí

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

KONTAKT

DŮLNÍ GEODÉZIE

 • činnost hlavního důlního měřiče
 • zpracování grafických podkladů k POPD a plánu rekultivace
 • tvorba a údržba základních důlních map
 • tvorba a údržba účelových důlních map
 • budování, zaměřování a výpočty důlních bodových polí
 • vytyčování postupů těžby
 • výpočty kubatur odtěženého nerostu, deponií a výsypek
 • 3D digitální modely lomů

REFERENCE

1997-2019 Dodávky zeměměřických prací u více než 400 staveb při budování GSM sítě společnosti T-Mobile a.s. Od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrické plány. Po celé ČR.

1997-2004 Základní mapy betonáren firmy Skanska a.s. po celé ČR.

1997-1998 Kompletní geodetická dokumentace pokládky telefonní sítě Velká Chuchle pro Sitel s.r.o.

1998 Přesné geodetické zaměření parametrů chodeb v budově České národní banky při její rekonstrukci pro firmu Ceramica Praga s.r.o.

1999 Dokumentace pokládky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů při rekonstrukci Letenského tunelu pro firmu Metrostav a.s.

2002 Dokumentace současného stavu stadionu v Brně - Lužánkách pro firmu Excon a.s.

2002 Terénní realizace komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Radechová pro firmu Kadlec KK Nusle s.r.o.

2003 Měření deformací ocelových konstrukcí a jejich sledování při rekonstrukci hal kotelny a strojovny v Elektrárně Opatovice a.s.

2003 Měření a kontrola geometrických parametrů prvků ocelové konstrukce střechy Sazka-arény pro Excon-Steel a.s.

2003 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrický plán na stavbě objektu Olympus centrum v Praze pro firmu VW Wachal a.s.

2004 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrické plány na developerském projektu Čtyřkoly

2005 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrický plán na developerském projektu Kbely

2006 Měření deformací jeřábových drah v objektech v Elektrárně Kladno

2007 Účelové mapy pro projekty supermarketů Tesco v Mladé Boleslavi, Tanvaldu a Hostivici

2007 – 2009 Vytyčení a kontrolní měření na stavbě absorbérů v Elektrárně Tušimice

2008 Vytyčení stavebních konstrukcí na stavbě Národní technické knihovny v Praze - Dejvicích

2008 Osazení sledovacích bodů a zaměření základní etapy sledování deformací protihlukového tubusu na Okružní třídě v Hradci Králové

2009 Vytyčení a kontrolní měření na stavbě zimního stadionu v Chomutově

2009 Měření a kontrola geometrických parametrů prvků konstrukce střechy Tesla -arény

2009 - 2011 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrické plány na developerském projektu Voděrádky

2011 Kontrolní měření na stavbě zastřešení tribun fotbalového stadionu v Plzni

2011 – 2012 Vytyčení a kontrolní měření na stavbě atmosférické stanice Košetice

2011 Vytyčení a kontrolní měření na stavbě v Elektrárně Ledvice

2012 Osazení sledovacích bodů a zaměření základní etapy sledování deformací protihlukového tubusu na D8, Vchynice – most

2013 Vytyčení a kontrolní měření na stavbě absorbérů v Elektrárně Prunéřov II

2015 – 2017 Účelová mapa pro projekt dopravní studie obchodních areálů Praha – Zličín

2014 – 2016 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrické plány na developerském projektu Červený Újezd – východ I a II

2016 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrický plán na stavbě technického zázemí ZOO Praha

2018 Zaměření ocelové konstrukce haly a jeřábové dráhy TEPEX Teplice

2018-2020 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrické plány na developerském projektu Červený Újezd – východ III

2018 - 2020 Kompletní dodávka zeměměřických prací od vytyčení, přes dokumentaci skutečného provedení stavby po geometrický plán na stavbě expozice australské fauny ZOO Praha

2020 Měření a kontrola geometrických parametrů prvků konstrukce skeletu OD Tesco v Pardubicích

Button 1 default text
Button 2 default text

Kromě výše uvedených stovky geometrických plánů a vytyčení staveb po celé ČR pro firmy a soukromé zákazníky.

KONTAKTY

Sídlo firmy a fakturační adresa:

Ing. Jan Rambousek

Geodetická kancelář

Unhošťská 307
273 51 Červený Újezd

IČO: 66 45 75 05
DIČ: CZ 7006223169

e-mail: info@geokancelar.cz

Kancelář Čechy:

Pivovarská 27
273 51  Unhošť

Tel.: +420 602 219 301
email: praha@geokancelar.cz

MAPA

Kancelář Morava:

Pusty 6a
642 00  Brno – Bosonohy

Tel.: +420 602 219 301
email: brno@geokancelar.cz

MAPA

Kancelář Šumava:

Kolinec 217
341 42  Kolinec

Tel.: +420 724 224 196
email: susice@geokancelar.cz

MAPA

Z důvodu častých výjezdů do terénu prosíme vážené zákazníky o sjednání návštěvy předem.

Ing. Jan Rambousek, Geodetická kancelář, Unhošťská 307, 273 51 Červený Újezd, IČO: 66 45 75 05, DIČ: CZ 7006223169

Zásady ochrany osobních údajů

webdesign: DTPak.cz s.r.o.